มอบของที่ระลึก แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายอนุชา ตาเมืองใจ ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท เชียงใหม่ ทูบเทรค วอเตอร์พาร์ค จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน พร้อมมอบของที่ระลึก และแนะนำบริษัท แด่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ณ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น