ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าพบปะประชาชน ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ณ ที่โรงเรียนสันติสุข ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น