จดทะเบียนสมรสและบันทึกภาพความประทับใจ

คู่รัก ชาวจังหวัดลำพูน และ ต่างจังหวัด กว่า 50 คู่ จดทะเบียนสมรสและบันทึกภาพความประทับใจ ที่ สะพานขาวทาชมพู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา ร่วมกับ เทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส เนื่องในเทศกาล วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้คู่รักได้บันทึกภาพความประทับใจ ที่สะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

คู่รักชาวจังหวัดลำพูน และ จังหวัดใกล้เคียง กว่า 50 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง อำเภอแม่ทา, เทศบาลตำบลทาปลาดุก, สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานลำปาง, สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดเจ้าหน้าที่ ให้บริการ จดทะเบียนสมรส และเตรียมจุดถ่ายภาพให้ คู่รัก และนักท่องเที่ยว ได้บันทึกภาพความประทับใจ โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบทะเบียนสมรสให้แก่ คู่รักทุกคู่ เพื่อให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส และ สนอง นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม ให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว มีความรักความเข้าใจ มีความรัก ความผูกพันที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา ซึ่งเป็นสะพานประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จัก แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น