สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดงานยินดีศิษย์เก่าฯ

แม่โจ้…..ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558-59 (ครั้งที่ 39) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวว่าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ มีศิษย์เก่าแม่โจ้จะได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 6 ท่านและได้รับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์อีก 4 ท่าน ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้จะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่ศิษย์เก่าทั้ง 10 ท่านในวันศุกร์ที่17 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ตลอดจนศิษย์เก่าอาวุโสและศิษย์แม่โจ้ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้ง 10 ท่าน

สำหรับวันที่ 17 กุมภาฯนี้..สมาคมศิษย์ เก่าซึ่งมี ศ.เกียรติ คุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช เป็นนายกสมาคมฯ จะจัดงานร่วมยินดีกับศิษย์เก่าที่รับโล่พระราชทานศิษย์เก่าดีเด่นและปริญญากิตติมศักดิ์ ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

โดยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มีนายโชคดี ปรโลกานนท์ แม่โจ้รุ่น 45, นายสมชาย เขียวแดง แม่โจ้รุ่น 49, ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ มีนายสุทัน นามจักร แม่โจ้รุ่น 28, นายสมบัติ นิ่มเงิน แม่โจ้รุ่น 48

ศิษย์เก่าดีเด่น มีนายเจียม ดวงสงค์ แม่โจ้รุ่น 23, นายสุกิจ ติดชัย แม่โจ้รุ่น 48,นายพิศาล ตันสิน แม่โจ้รุ่น 49, นางปรียา เหลียวพัฒนพงศ์ แม่โจ้รุ่น 51, ดร.ชาติชาย เกตุพรหม แม่โจ้รุ่น 51, นายชิน เถียรทิม แม่โจ้รุ่น 52

ขอเรียนเชิญครอบครัวบัณฑิตแม่โจ้ บรรดาพี่ ๆ ศิษย์เก่าแม่โจ้ทุกรุ่น ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 – 2559ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

งานร่วมยินดีศิษย์เก่าดีเด่นและผู้รับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ..สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้..จัดยิ่งใหญ่ทุกๆ ปี

ในปีนี้มีความพิเศษคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ต่อภาคเกษตรไทย ย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์สำคัญที่ได้ทรงประกาศเกษตรทฤษฎีใหม่แก่บัณฑิตแม่โจ้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 จึงได้จัดงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ในระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์2560

ทั้งนี้ข้อมูล : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ระบุผ่านเวปไซค์ ม.แม่โจ้ แจ้งว่าจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 4,139 คนปริญญาเอก 28 คนปริญญาโท 161คนปริญญาตรี 3,884 คนรวม 4,073 คนพระบัณฑิต 66 รูป

ศิริ อันทรินทร์…เรียบเรียง
ขอบคุณ : ชัยมนตรี โยธาบริบาล และ ส.ปชส.กลาง ม.แม่โจ้-สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ : ข้อมูล-ภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น