คิกออฟห้ามเผา เราทำได้ที่แม่แรม

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2560 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลแม่แรม มีหน่วยงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.12 (ห้วยทราย) พลทหารราบที่7 กรมรบพิเศษ ที่ 5 สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ตู้ยามตำบลแม่แรม เทศบาลตำบลแม่แรม ฝ่ายปกครอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรม ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน โครงการหลวงหนองหอย โรงเรียนบ้านปางไฮ บริษัทอีเกิ้ลแทรค ซิปไลน์ บริษัทฟินิกซ์ แอดแวนเจอร์ ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า สองข้างทาง ถนนสายแม่ขิ-นาฮี ระยะทาง 10 กม.

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับ ผู้ร่วมกิจกรรม “60 วัน ห้ามเผา เราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” และ ห้ามเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด กำหนดห่วงเวลาห้ามเผาระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัทภายในพื้นที่ท้องที่ตำบลแม่แรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น