ชิงเผา ทำแนวกันไฟป่า

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จัดกิจกรรมชิงเผาทำแนวกันไฟป่า พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ไปทำการบวชป่าต้นไม้ใหญ่ ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านกุงแกง หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น