พะเยาเปิดเทศกาล กินปลากว๊านพะเยา

“กินปลาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2560 โดยครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้ว ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะสร้างขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มชาวประมงให้มีรายได้จากการหาปลาเพิ่มขึ้น ตลอดจนประชาชนจะได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากเมนูปลา ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงเทิดพระเกียรติจินตภาพจากพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก, ชมการเวทีเสวนา เรื่อง พระราชาโภชนาการ โดยวิทยากร อาจารย์สง่า ดามาพงษ์, กิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารเมนูปลา, อาหารทะเลจากสมุทรสาคร, การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค, การแสดงศิลปะปลาประดิษฐ์, นิทรรศการอาหารปลอดภัย, อย.น้อย, การสาธิตล้างมือที่ถูกต้อง, การประกวด/สาธิต การปรุงอาหารพื้นบ้านจากเมนูปลา, การประกวด Healthy Mermaid, กิจกรรมลุ้นโชคชิงของรางวัลมากมาย, ตลอดจนชมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และดนตรีเพราะๆ ทุกค่ำคืน

นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เทศบาลเมืองพะเยาจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวพะเยา นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สนใจเที่ยวงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ครั้งที่ 13 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โทร.054-480986

ร่วมแสดงความคิดเห็น