พิธีฉลองพระครูสังฆรักษ์นวัชภัทร์ วชิรญาโณ

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฉลองพระครูสังฆรักษ์นวัชภัทร์ วชิรญาโณ (วิเชียร วชิรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูสุภัทรวชิรานุกูล” ณ ห้องประชุมแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น