กิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยา และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้แก่เยาวชน ณ บ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น