มช.จัดร่วมกงสุล นิทรรศการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน นิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 29 ณ บริเวณใต้อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ได้แก่ การแข่งขันทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับมัธยมปลาย การแสดงโดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงการจัดซุ้มแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น การเขียนพู่กัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศิลปะการป้องกันตัวเคนโด้ การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น บูธให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมี การสาธิตวิธีการตำโมจิ โดยผู้พำนักชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในท้องถิ่น ผู้เข้าชมงานสามารถทดลองตำโมจิ

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นและผู้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้สัมผัสกับความหลากหลายของวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยนิยม

ร่วมแสดงความคิดเห็น