ทต.ไชยสถานมอบเงินช่วยเหลือ

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่ โดยนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีฯประธานกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกกองทุนฯเสียชีวิตแก่ครอบครัว ลูนทิพย์ ที่ได้สูญเสียคุณแม่หอม ลูนทิพย์ ผู้สูงอายุหมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น