สัมมนา กลยุทธ์การจัดการค้าปลีก ในยุคไทยแลนด์ 4.0

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนา”กลยุทธ์การจัดการค้าปลีก ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจโลกภายใต้การบริหารงานของโดนัลทรัมป์ โดย ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้รับเกียรติจาก นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นิวส์ ร่วมเสวนาเรื่อง”ความท้าทายของผู้ประกอบการท้องถิ่นกับเศรษฐกิจดิจิตอลและไทยแลนด์ 4.0ด้วย ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น