โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ต้อนรับ นายสุภัทร จำปาทอง

วารุณี คำเมรุ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ต้อนรับ นายสุภัทร จำปาทอง   เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโอกาสที่ให้เกียรติ มาเป็นประธานและวิทยากรบรรยายการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) เรื่อง อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น