รับโล่ “ครูในดวงใจ”

อ.อนุชา ต.เจริญ หัวหน้าสาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เข้ารับโล่ “ครูในดวงใจ” ในวันการศึกษาเอกชน โดยมี พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบให้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น