มอบของที่ระลึกขอบคุณ SIPA

นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบของที่ระลึกแก่ นายวิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร ฝ่ายส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสเป็นวิทยากรอบรม Tech Startup Club หัวข้อ “Startup Adventure for Beginner” แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น