ร่วมถ่ายภาพ หลังรับถ้วยชนะเลิศ

นักเตะทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถ่ายภาพกับ ผศ.เปรมศักดิ์ อาษากิจ และ อาจารย์ธีรยุทธ ขอดแก้ว หลังจากรับถ้วยชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น