ตรวจเยี่ยม สมาร์ทฟาร์มเม่อร์

สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ออกตรวจเยี่ยม ยัง สมาร์ทฟาร์มเม่อร์ อำเภอแม่ริม โดย พรรษวุฒิ รุ่งรัศมี ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกเลี้ยงสับปะรดสี และนวัตกรรมระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น