คณะ วปอ.รุ่น 59 มอบน้ำดื่ม แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านธิ ลำพูน

คณะนักศึกษา วปอ.รุ่น 59 มอบน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภคแก่โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิเมื่อเวลา 16:00 น. วันที่ 17 ก.พ.60 พล.ต.พหล แก้วพรรณณา ผอ.สำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่น 59 จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการประชาชน และ พิธีส่งมอบโครงการ”จัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ” ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เลขที่ 152 หมู่ 15 บ้านป่าตาล ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โดยมี พ.อ.เกรียงไกร อิทธิเดชารณ รอง ผอ.รมน.จ.ลำพูน(ท.) ให้การต้อนรับพร้อมด้วย พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี ผบก.ภ.จว.ลำพูน , พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบช.พล.ร.7 , นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นอภ.บ้านธิ , นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ , นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ และ นายเฉลิมพล อินทชัยศรี ผอ.โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ

เนื่องด้วยโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เดิมชื่อโรงเรียนวัดป่าตาล โดยเทศบาลตำบลบ้านธิ (ทต.บ้านธิ) ได้รับโอนจากสังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน(สพฐ.) เขต 1 มาสังกัดทต.บ้านธิ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.58. ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 131 คน ในห้วงที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิได้ประสบปัญหาในการใช้น้ำเพืาอการอุปโภค-บริโภค เป็นระบบประปาบ่อลึก 10 เมตร มีตะกอนแดง(สนิมเหล็ก)ขุ่นข้น และมีกลิ่นเหม็นเมื่อผ่านระบบกรองน้ำ มีอายุการใช้งานเป็นเวลา 30 ปี น้ำที่ยังได้มีกลิ่นเหม็น และมีตะกอนขุ้นข้น จึงต้องอาศัยน้ำประปาจากหมู่บ้านข้างเคียงตลอดเวลา กรอปกับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำภายในโรงเรียนในห้วงฤดูแล้ง

จึงเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิได้รับการคัดเลือกจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษา วปอ.รุ่น 59 ตามโครงการครงการ”จัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 180,000 บาท โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถังพักน้ำใสขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.60 พร้อมกันนี้นายวรชาติ ศรีไม้ นายก ทต.บ้านธิได้จัดหางบประมาณร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยการติดตั้ฝเครื่องสูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และการติดตั้งหอถังสูง และเชื่อมต่อท่อส่งน้ำผ่านเครื่องกรองน้ำจากระบบประปา ทต.บ้านธิไปยังระบบประปาภายในโรงเรียนฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ก.พ.60 เป็นที่เรียบร้อย จากการดำเนินงานโครงการฯครั้งนี้ นักเรียน และ อาจารย์ของโรงเรียน และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งสิ้น 509 คนจะได้รับน้ำที่สะอาด สามารถอุปโภค-บริโภคได้อย่างทั่วถึง และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในห้วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี..

พร้อมกันนี้ พล.ต.พหล แก้วพรรณณา ผอ.สำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมนักศึกษา วปอ.รุ่น 59 และ พ.อ.เกรียงไกร อิทธิเดชารณ รอง ผอ.รมน.จ.ลำพูน(ท.)ผู้แทน ผวจ.ลำพูน ร่วมกันมอบโต๊ะปิงปอง และ อุปกรณ์กีฬาได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล และ ลูกตะกร้อให้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิโดย ผอ.โรงเรียนฯเป็นผู้รับมอบพร้อมผู้แทนอาจารย์และนักเรียน จากนั้น ผอ.สำนักวิทยาการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมนักศึกษา วปอ.รุ่น 59 และ รอง.ผอ.รมน.จ.ลำพูน(ท.)มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนชุมชน และ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7 , พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี ผบก.ภ.จว.ลำพูน , นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ , นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ มอบผ้าห่มให้แก่ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ 4 , 15 และ 19 รับมอบ

ในโอกาสนี้ นักศึกษา วปอ.รุ่น 59(หมู่วัว) ได้สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืนให้แก่กองพลทหารราบที่7(พล.ร.7) และ ที่ว่าการ อ.บ้านธิ โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7 รับมอบ 100 ผืน และ นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นอภ.บ้านธิ จำนวน 100 ผืนอีกด้วย ลำดับพิธีการสุดท้าย พล.ท. ณภัทร สุขจิตร ผู้แทนนักศึกษา วปอ.รุ่น 59 กล่าวทักทายและขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีที่มาให้การต้อนรับก่อนบันทึกภาพร่วมกัน จากนั้นนักศึกษา วปอ.รุ่น 59 และทุกภาคส่วนร่วมเยี่ยมร้านนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ องค์กรท้งถิ่น และภาคเอกชนใน จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ เกือบ 30 หน่วยงานโดยได้รับความสนใจจากประชาชาชนที่มาร่วมงาน 500 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น