ชาวเชียงดาว จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ และลดปริมาณเชื้อเพลิง ก่อนช่วงเวลา “60 วันห้ามเผา เราทำได้ “

ชาวเชียงดาว จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ และลดปริมาณเชื้อเพลิง ก่อนช่วงเวลา “60 วันห้ามเผา เราทำได้ ” 20 ก.พ. – 20 เม.ย. 60 พร้อมประสานทหารเมียนมา ควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควัน ตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศ

เช้าวันนี้ 18 ก.พ.60 เทศบาลตำบลเมืองนะ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการและป้องกันการแก้ไขไฟป่า และหมอกควัน , งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อ.เชียงดาว,อุทยานแห่งชาติผาแดง หน่วย ผด.4 (โปงอาง,แม่จา) ทหาร ฉก.ม.5 (กองกำลังผาเมือง), ตชด.335,ตร.สภ.นาหวาย,อส.ฝ่ายปกครอง ชุดประสานงานป้องกันและคุ้มครองชุมชน ร.7 พัน2 (ค่ายพิชิตปรีชากร)และชาวบ้านในพื้นที่ โครงการบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ต.เมืองนะ อ.เชียง ดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟรอบหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 4 กม. ตามประกาศ จ.เชียงใหม่ เรื่องการกำหนดเวลา “60 วันแห่งการห้ามเผา 20 ก.พ.-20 เม.ย 60” เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

ซึ่งที่ผ่านมา อ.เชียงดาว จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ และลดปริมาณเชื้อเพลิงในทุกตำบล อุปสรรคอย่างหนึ่งในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ อ.เชียงดาว ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆคือ เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนเผ่า นอกจากสภาพภูมิประเทศ ของที่มีหมู่บ้านตามหุบเขาสูงชัน ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางแล้ว ยังมีเรื่องของชาวบ้านที่มีหลายชนเผ่า การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ต้องขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้นำทางความเชื่อ- ศาสนา เด็กนักเรียน ในการเป็นล่ามกระบอกเสียงให้ชาวบ้านแต่ละชนเผ่าได้เข้าใจ และตระหนักผลกระทบที่เกิดจากการเผา พร้อมกันนั้นยังได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ

นอกจากนั้น ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ยังมีพื้นที่ ติดกับประเทศเมียนมา นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว และหน่วยงานความมั่นคงของไทย ได้ประสานขอความร่วมมือกับทหารชายแดนประเทศเมียนมา ในการควบคุมไม่ให้มีการเผาในเขตชายแดน เพราะไทยเราไม่สามารถเข้าไปดับไฟในพื้นที่ประเทศเมียนมาได้ โดยทางทหารเมียนมา รับปากให้ความร่วมมือในการควบคุมการเผาป่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น