พิธีจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดพิธีจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก และงานเลี้ยงขันโตกสะพานขาวทาชมภู อ.แม่ทา หนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น