เปิดบ้านวันวิชาการ “การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017 “

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเปิดบ้านวันวิชาการ “การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017 ” โดยมี นิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิชาการแต่ละสาขาวิชา การแสดงผลงานนวัตกรรม การสอน 108 อาชีพของสถานศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น