งานต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์พระครูวรวรรณวิวัฒน์

พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯเจ้าคณะภาค 17 ประธานคณะพระธรรมจาริก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเนื่องในงานต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์พระครูวรวรรณวิวัฒน์, ดร. จากเจ้าคณะตำบลชั้นโทเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชิทนนามเดิม ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น