ทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ได้นำพุทธศาสนิกชนกรุงเทพมหานครฯ มาทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี จำลอง สิงโตงาม อดีตรองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ และคณะร่วม ถวายปัจจัย 16,610 บาท และแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น