มอบผ้าห่มบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่

แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย มอบผ้าห่มบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี มลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะต้อนรับ ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น