ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

พิษณุ พินิจ รองผอ.สพม. เขต 34 พร้อมด้วย ฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมาส่ง กนกกานต์ พอพรวน อัตราจ้างสพม. เขต 34 ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมี จงรักษ์ สุวรรณโสภณ ผอ.โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น