บริษัท หวาง กรุ๊ป เปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2560

บริษัท หวาง กรุ๊ป นำโดยนายจันดี ทวีอภิรดีสถิตย์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2560 ซึ่งมีพนักงานในเครือ 8 แห่งร่วมแข่งขันโดยมีนายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น