ร่วมด้วยช่วยกัน ”เมืองของเรา” สองมือ-หนึ่งใจเชียงใหม่น่าอยู่


ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ “ปวิณ ชำนิประศาสน์” เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU โดยมี “ร.อ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอเมือง “ศรัณยู มีทองคำ” และรวมถึงนายอำเภอ 25 อำเภอ รวมถึงฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่ม อสม. เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และร่วมกันพัฒนารักษาบ้านเมืองให้สะอาดน่าอยู่ในทุกๆด้าน ได้จัดขึ้นที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์


ร่วมแสดงความคิดเห็น