ลำพูนหวังเปิดตลาดสินค้า เกษตรแปรรูปไปจีนตอนใต้


กลุ่มผู้ประกอบการไทย-จีน ร่วมเปิดเส้นทางการค้าของประเทศไทยกับสาธาณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ เส้นทางใหม่ โดยใช้เส้นทางเรือตามลำแม่น้ำโขงจากท่าเรือบ้านมอม สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังท่าเรือกวนเหล่ย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน ลดความเสี่ยงภัย และช่วยประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 20% ขณะที่ลำพูนหวังเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปอื่นๆของจังหวัดไปยังจีนตอนใต้
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน ประชุมหารือและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจำหน่ายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน โดยมี ท้าวคำหล้า นาคกะวงศ์ ประธานบริษัทเมืองมอม สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ผู้บริหารบริษัทบ้านมอม กรุ๊ป จำกัด, บริษัท บ้าน มอมโลจิสติกส์ จำกัด, ผู้ประกอบการค้าเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน, ตลาดไท และสมาคมการค้าไทย-อาเซียน ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าส่งออกไปยังสาธาณรัฐประชาชนจีนตอนใต้
ทั้งนี้ เนื่องจากแต่เดิมการขนส่งสินค้าที่ใช้เส้นทางรถตลอดเส้นทาง จากประเทศไทย ผ่าน
อ.เชียงของ ไปยังเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
มณฑลยูนนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน จะใช้ระยะเวลายาวนาน และมีอันตรายเนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวตามภูเขา และสินค้าที่บรรทุกรถ อาจจะต้องตกค้างรอที่ด่านเป็นเวลาหลายวัน กลุ่มผู้ประกอบการจึงได้เปิดเส้นทางการค้าของประเทศไทยกับสาธาณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ เส้นทางใหม่ โดยใช้เส้นทางเรือตามลำแม่นํ้าโขง จากท่าเรือบ้านมอม สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังท่าเรือกวน เหล่ย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน ซึ่งท่าเรือบ้านมอม มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงภัย โดยจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 20%
ปัจจุบันมีผักและผลไม้จากจีน นำเข้ามาสู่ตลาดไท วันละ 200-300 ตู้คอนเทนเนอร์ ทางผู้ประกอบการค้า สาธาณรัฐประชาชนจีน จึงมีแผนนำสินค้าจากไทยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ กลับไปจำหน่ายที่จีน เพื่อจะได้ไม่ต้องขนตู้เปล่ากลับจีน เป็นการสิ้นเปลือง สำหรับสินค้าที่จีนตอนใต้มีความต้องการมาก ได้แก่ ข้าว, นํ้าตาลทราย, วัสดุก่อสร้าง, ยางพารา, นํ้ามัน และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่นๆ
บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งทางบกและทางนํ้า ระหว่างประเทศไทย และสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธาณรัฐประชาชนจีน และประเทศกลุ่มการค้าลุ่มแม่นํ้าโขง รวมถึง
การให้บริการด้านพิธีการระหว่างประเทศแบบครบวงจร โดยมีจุดให้บริการหลักที่ ท่าเรือบ้านมอม แขวงบ่อแก้ว สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี และมีสำนักงานสาขาที่เปิดให้บริการที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สำหรับผู้ประกอบการชาวไทย ที่ต้องการจำหน่ายสินค้าไปยังสาธาณรัฐประชาชนจีน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับ บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด โทรศัพท์ 02-0820124 หรือ 053-636881
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่จะเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปอื่นๆของจังหวัดลำพูน ไปยังจีนตอนใต้ เพื่อให้การค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสินค้ามีคุณภาพ จึงได้มอบให้ บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัดลำพูน ได้เป็นผู้ประสานงาน ในเรื่องนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!