ผลงานโครงการธารนํ้าใจสู่ชุมชน


พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงนครพิงค์, กาวิละ, เม็งราย, ศรีวิชัย จัดโครงการ ธารนํ้าใจสู่สังคมฯ ขอรับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (เก่า) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เก็บอยู่ในบ้านร่วมบริจาคสร้างบุญกุศลให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนได้นำไปใช้ประโยชน์ ปรากฏมีผู้ใจบุญได้ร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์และเงินนำไปซื้ออุปกรณ์จำเป็นมอบให้กับผู้ป่วยจำนวนมาก ผู้มีความประสงค์จะร่วมทำบุญฯ ติดต่อได้ที่ 081-681-1118 และ 081-882-2729


ร่วมแสดงความคิดเห็น