มอบมาลัยกรต้อนรับ มล.ปนัดดา ดิศกุล

วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมทีมงานฝ่ายขาย มอบมาลัยกรต้อนรับ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสมาร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูง (นบม.) เรื่อง “อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น