ร่วมประเมิน ตัดสิน หาตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการตัดสินจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประเมิน ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกหาตัวแทนของเทศบาลนครเชียงใหม่ไปแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ โดยชนะเลิศโครงงาน ได้แก่ โครงงานฝนหลวง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายอดูลย์ เครือยศ รองผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น