ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศ

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ออกตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศตัดดอก นายเป็ง สุภาพันธ์ หมู่ 2 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ได้ผลทางการเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น