เรียกปรับแล้ว หลังปล่อยผู้โดยสารห้อยโหนหลังรถ

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ เรียกผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสองแถวสายแม่โจ้ จำนวน 2 คัน มาเปรียบเทียบปรับ รายละ 1,000 บาท พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และพักใช้ใบอนุญาตขับรถ-พักใช้รถ 7 วัน หลังปล่อยให้มีผู้โดยสารห้อยโหนหลังรถ

ร่วมแสดงความคิดเห็น