ทต.ท่าวังตาล จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

ทต.ท่าวังตาล จัดโครงการ Big cleaning Day ตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม โดยมี สุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี ประธานพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับอำเภอสารภี จัดโครงการ Big cleaning Day ตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี ประธานพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล นักเรียนโรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ กลุ่ม อสม. และประชาชนในเขตตำบลท่าวังตาล จำนวน 500 คน โดยออกรณรงค์กำจัดขยะ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นท่ีตำบลท่าวังตาล จำนวน 17 จุด ในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังตาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น