ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง จ.ฉะเชิงเทรา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ ห้องประชุม 80 พรรษา รวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น