ต้อนรับอดีตกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ต้อนรับ Mr. Akihiko Fujii อดีตกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และผู้บริหารจาก International Association of Tourism and Medicine (IATM) ประเทศญี่ปุ่น ในดอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อหารือการมีความร่วมมือในอนาคตระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ IATM ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น