มอบถ้วยรางวัล ผู้ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีเยาวชน กาดสวนแก้วลูกทุ่ง

สิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีเยาวชน กาดสวนแก้วลูกทุ่ง ครั้งที่ 2 ประเภทถ้วย ข. ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น