ลั่นฆ้องชัยเปิดการแข่งขันกีฬา “สายใยผูกพัน สุขสันต์ สามัคคี กีฬาประเพณี ครั้งที่ 26”

พลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เชียงใหม่ เป็นประธานลั่นฆ้องชัยเปิดการแข่งขันกีฬา “สายใยผูกพัน สุขสันต์ สามัคคี กีฬาประเพณี ครั้งที่ 26” โดยมี พลตรีศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น