“กาดแม่โจ้ 2477” ชวนซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยไร้พิษ ผลผลิต ม.แม่โจ้

กาดแม่โจ้…….ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ม.แม่โจ้ เป็นประธานเปิดแถลงข่าว การเปิดตัว “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ซึ่งทางคณะนักศึกษา คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นจุดในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์จากแหล่งที่ปลูกที่เชื่อมั่นได้ถึงความปลอดภัย ณ โดมออร์แกนิค ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

เปิดแล้ว “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค นำผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรจากคณะนักศึกษาและนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกจำหน่ายราคาถูกแถมปลอดภัย ภายในงาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. วันที่ 20 ก.พ.60 ที่บริเวณโดมออร์แกนิค ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล และ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ซึ่งทางคณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท ที่ี่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นจุดในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์จากแหล่งที่ปลูกที่เชื่อมั่นได้ถึงความปลอดภัย และยังได้รับการดูแลผลผลิตจาก คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของทางมหาลัย โดยภายในการแถลงข่าวการเปิดโครงการในครั้งนี้ ได้มีประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมชมงานที่จัดเป็นจำนวนมาก

โดยทาง ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2477 ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 83 ถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเหนือสิ่งอื่นใดมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความภาคภูมิใจที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณสนองงานด้านต่างๆ นับตั้งแต่ครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมายังแม่โจ้ ได้รับการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการในพระองค์อีกหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตร ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดงาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้องละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “กษัตริย์เกษตร”

สำหรับในการจัดงานครั้งนี้ ภายในงานได้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ และมีการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งพระราชา แหล่งสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน” รวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก และตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย “เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสนองตอบต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปี เพื่อปวงพสกนิกรไทย ได้กินดีอยู่ดี

โดยในส่วนของกาดแม่โจ้ 2477 ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่ชาวแม่โจ้ภูมิใจที่จะนำเสนอต่อประชาชน ซึ่งการจัดพื้นที่กาดแม่โจ้ 2477 ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนผัก ผลไม้สด และเนื้อสด ส่วนที่ 2 ของแห้ง ส่วนที่ 3 กิ่งพันธุ์ และส่วนที่ 4 อุปกรณ์ทางการเกษตร และมีการเพิ่มพื้นที่จุดนั่งพักไว้เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานในพื้นที่โดมแก้วอินทรีย์ อีกทั้งมีการเสริมจุดเรียนรู้ 16 จุด โดยรอบโดมแก้วอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้เดินชมภายในงานอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น