ผญบ.หญิง ร้องฮึดสู้! หลังถูกปลดออกจากตำแหน่ง ทั้งที่เคยมีผลงาน

ร้องเรียน………นางพรณีย์ ชัยวาปิน ผญบ.หมู่ 4 บ้านดอนจั่นพัฒนา เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กรณีถูกนายอำเภอเมืองสั่งปลดฐานไม่ผ่านเกณฑ์ โดยแจ้งเหตุผลมาจากการกรอกแบบฟอร์มความพึงพอใจของชาวบ้านแบบมั่วๆ ขอให้ ผวจ.สั่งสอบสวนและทบทวนคำสั่งใหม่

เบื้องหลัง ผู้ใหญ่บ้านหญิงดอนจั่น เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอความเป็นธรรมกรณีถูกคณะกรรมการประเมินผลปรับให้ตก นายอำเภอลงนามปลด แม่หลวง “พรณีย์ ชัยวาปิน” ฮึดขอความถูกต้องเป็นธรรม แจงมีประเมินผลถึงสองรอบ แจกเอกสารมั่วเหมือนตั้งธงจะให้พ้นหน้าที่ ทั้งที่มีผลงานได้รับเกียรติบัตร และโล่จาก ผวจ.เชียงใหม่หลายสมัย

ตามที่ มี พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (11) กำหนดเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยทุกห้าปี โดยให้เริ่มประเมินผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ภายใน 45 วันจนถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีการประเมินผล 9 ตำบล 54 ผู้ใหญ่บ้าน โดยมอบให้ปลัดอำเภอและพัฒนาการอำเภอลงไปดำเนินการ ผลการประเมินปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านไม่ผ่านการประเมิน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 ต.ฟ้าฮ่าม หมู่ 1 ต.หนองหอย และหมู่ 4 บ้านดอนจั่นพัฒนา ต.ท่าศาลา โดยนายอำเภอเมืองได้มีหนังสือลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 แห่งพ้นจากหน้าที่ทันที แต่ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นหนังสืออุทธรณ์ภายใน 15 วันนั้น

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นางพรณีย์ ชัยวาปิน อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13/5 หมู่ 4 บ้านดอนจั่นพัฒนา ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายปรีชา ศิรินาม ปลัดอำเภอรับหนังสือ และต่อมาสายวันเดียวกัน นางพรณีย์ เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อความว่า ขอยื่นอุทธรณ์และโต้แย้งคำสั่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ กรณีถูกนายอำเภอเมืองเชียงใหม่สั่งปลดจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีนายศเนติ จิรภาสกูร ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ น.ส.ดวงกมล โกศลกาญจน์ นิติกรชำนาญการรักษาการ เป็นผู้รับหนังสือเพื่อส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาให้ความเป็นธรรมตามระเบียบ

นางพรณีย์ ชัยวาปิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีคำสั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ท่าศาลา ว่าคณะกรรมการประเมินผลได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านของตน ปรากฏว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตาม พ.ร.บ.ข้างต้นของกระทรวงมหาดไทยฯ จึงให้นางพรณีย์ ชัยวาปิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านฯ ซึ่งตนเองได้รับแจ้งให้ไปรับเอกสารในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งที่เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางอำเภอก็ไม่ได้แจ้งให้ตนทราบ วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ทางอำเภอพากำนันผู้ใหญ่บ้านไปดูงานโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี นางพรณีย์ก็ได้ร่วมไปด้วย แต่พอ 14 กุมภาพันธ์มีโทรศัพท์แจ้งไปให้ไปรับหนังสือประเมินไม่ผ่านให้พ้นจากหน้าที่ จึงถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

ผู้ใหญ่บ้านหญิง กล่าวว่า การประเมินผลของตนดำเนินการถึง 2 ครั้งๆ แรกวันที่ 15 มกราคม 2560 มีผู้เข้าร่วม 40 คน มีนายปรีชา ศิรินาม ปลัดอำเภอเป็นประธาน นางสโนไวท์ สุขทวีสฤทธิกุล พัฒนาการอำเภอร่วมด้วย แต่พอวันที่ 27 มกราคม ทางอำเภอแจ้งว่า จะต้องประเมินอีกครั้ง เพราะมีผู้ร้องเรียนว่าไม่ทราบไม่ได้เข้าร่วมประชุม ทั้งๆ ที่ได้ประกาศเสียงตามสาย และติดประกาศไว้แล้ว การประเมินรอบสอง มีผู้ลงชื่อเข้าร่วม 169 คน จากจำนวนลูกบ้านประมาณ 800 คน บางคนลงชื่อแล้วก็ไปทำงาน บางคนไม่ได้มาแต่มีชื่อเพราะคนอื่นลงแทน แต่มีการแจกแบบประเมินผลให้ทุกคน บางคนขอไปกรอกที่บ้าน เมื่อเสร็จการประเมิน มีแต่นายปรีชา ศิรินาม ที่ลงชื่อกำกับไว้ใต้รายชื่อผู้เข้าประชุม ส่วนนางพรณีย์ไม่ยอมลงชื่อร่วม เพราะเห็นว่าไม่ถูกต้อง เหมือนมีการแจกแบบกรอกข้อมูลมั่วๆ ไม่ได้ระบุว่าใครรับไปบ้าง และส่งกลับมาจำนวนกี่ชุด เพราะฝ่ายผู้สนับสนุนนางพรณีย์ก็มีอยู่จำนวนมาก

แต่ด้วยความเชื่อว่าผลประเมินน่าจะผ่าน เพราะรอบแรกก็ผ่านน่าจะนำคะแนนมารวมหรือหากรวมคะแนนการประเมินอีก 3 ด้านที่มีอยู่ทางเจ้าหน้าที่อำเภอก็เคยบอกว่าเกินอยู่แล้ว นางพรณีย์ กล่าวว่า เพราะตนทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละ ไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่ เคยได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่สมัย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ มาแล้ว มีผลงานปรากฏชัดเจนในทุกด้าน การประชุมของอำเภอเมืองเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองยังกล่าวชมในที่ประชุมว่ามีผลงานดี แต่พอวันที่ 3 กุมภาพันธ์กลับลงนามหนังสือให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

โดยกล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ที่จริงตนก็ไม่ได้ยึดติดตำแหน่ง ถ้ามีความผิดหรือบกพร่องก็ไม่ยืนอยู่ตรงนี้ แต่ที่เสียใจ เพราะตั้งใจทุ่มเททำงานมาตลอด และมาได้รับความไม่เป็นธรรม จากการประเมินครั้งนี้ ซึ่งตามระเบียบไม่ใช่ประเมินเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นหน้าที่ แต่เป็นการประเมินเรื่องผลงาน จึงประสงค์จะขอยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนคำสั่งใหม่ และขอตั้งข้อสงสัยว่าคณะกรรมการประเมินผลอำเภอเมืองเชียงใหม่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมอาจใช้ความมีอคติลำเอียงในการให้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่าน เพราะเมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่อื่นอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันตนยังปฏิบัติได้มากกว่า พร้อมกันนั้นก็มีประจักษ์พยานยืนยันได้จากหนังสือรับรองของนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ประธานกองทุนสวัสดิการออมวันละบาทหมู่บ้าน และประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าศาลา พร้อมภาพถ่ายผลงานที่เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสายวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มชาวบ้านนำโดยอดีตผู้ใหญ่บ้านดอนจั่นพัฒนา เข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ขอไม่ให้พิจารณาการยื่นอุทธรณ์ของนางพรณีย์ ชัยวาปิน เพราะถือว่าพ้นหน้าที่แล้วจากคำสั่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะนำรายละเอียดมารายงานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น