มอบเตียงไฟฟ้าผู้ป่วย แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ธีร์รัฐ ปฐพีรัฐนนท์-ณภัสนันท์ ธราสิริเมธีกุล มอบเตียงไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน 1 ชุดให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ ณ ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น