พิธีมงคลสมรส วรัญญา และ สิทธิศักดิ์

วัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี ผู้ตรวจการอัยการ และภริยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง วรัญญา บุตร นายไพฑูรย์ -นางอมรรัตน์ วิมลวรวิโรจน์ และ สิทธิศักดิ์ บุตร นายศักรินทร์-นางนภาพร ภัสรานุกูล ณ โรงแรมอมรรักษ์ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น