การแสดงโขน “รามเกียรติ์” ตอน “ทศกัณฐ์สั่งลา รูปอินทราครวญ”

ชมรมอนุรักษ์ วัฒนธรรมรามเกียรติ์ จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “ทศกัณฐ์สั่งลา รูปอินทราครวญ” ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 4 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำนึง สุขเกษม อาจารย์สอนวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และเป็นประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ กล่าวว่า ชมรมฯ ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ศิลปะอันเป็นสมบัติของชาติโดยเฉพาะโขน เพราะทุกวันนี้การแสดงโขนนั้นหาดูยาก เพราะการแสดงแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณมาก จุดประสงค์ของการจัดแสดงคือต้องการให้ผู้เข้าชมได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาถึงความอาถรรพ์จากการแสดง และเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดงจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขณะเดียวกันต้องการให้เห็นว่า ทศกัณฐ์มีอีกรูปลักษณะหนึ่ง คือรูปลักษณะหน้าพระอินทร์ หากทางชมรม ฯ ไม่สร้างหรือจัดการแสดงโขนในตอนนี้ขึ้นมา ก็จะไม่มีโอกาสได้รู้ได้เห็นกันอีกเลย เพราะนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบัน ก็สูญหายไปร้อยกว่าปีแล้ว

โดยเฉพาะ ศึกสุดท้ายของทศกัณฑ์ที่จะจบชีวิตนั้น ได้แปลงกายเป็นพระอินทร์ มี 10 หน้า แต่ไม่เห็นมีการแสดงในรูปลักษณ์พระอินทร์ ครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านก็เล่าว่า เมื่อในสมัยของรัชกาลที่ 6 ได้มีการแสดงในศึกสุดท้ายของทศกัณฑ์โดยใช้ชื่อตอนว่า “ทศกัณฐ์สั่งเมือง หรือทศกัณฐ์ล้ม” แสดงโดยพระราชวรินทร์ (กุหลาบ โกสุม)

แสดงแล้วชีวิตของท่านก็ตกต่ำเป็นลำดับ และยังมีผู้นำไปแสดงในตอนนี้อีก ก็ปรากฏว่า ถูกรถชนเสียชีวิต ถูกไฟไหม้บ้าน เป็นต้น แม้กระทั่งเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบในการแสดงตอนนี้คือ เพลงหน้าพาทย์สยาครัว และเพลงหน้าพาทย์สยาเดิน ก็เป็นเพลงที่ต้องห้าม หรือต้องทิ้ง จากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ก็ยิ่งทำให้น่าศึกษายิ่งขึ้น หลังจากได้ทำการศึกษาดีแล้วว่า ยังมีวิธีที่จะนำศีรษะทศกัณฐ์หน้าพระอินทร์ ออกแสดงโดยมิได้ดูหมิ่นแต่ประการใด และได้นำเรียนผู้ทรงคุณวุฒิสายนาฎศิลป์ถึงความเหมาะสม

ทางชมรมฯ จึงได้จัดการแสดงโขนตอนนี้ขึ้นมา ให้ชื่อตอนว่า “ทศกัณฐ์สั่งลา รูปอินทราครวญ” นำแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญนาฎศิลป์ ทั่วประเทศ รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างกุฏิพระ วัดต้นกอก ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และจัดตั้งกองทุนครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดแคลนจัดแสดงเพียงรอบเดียว ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 4 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ สำรองที่นั่ง โทร 09 – 9908 – 1634 , 08 – 6191 – 1424

ร่วมแสดงความคิดเห็น