แก้ไขปัญหา “ด้านแวดล้อม”การประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี “ประภาศรี บุญวิเศษ” ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมี “พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมและต้อนรับ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละส่วนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมครั้งนี้ “ตุลา กิตติกุล” อป.มช. อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้รายงานนำเรื่อง “คลองแม่ข่า” เข้าในที่ประชุมชี้แจงถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม หลังประชุมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมดูโครงการประชารัฐใน เชียงใหม่-สารภี-หางดง


ร่วมแสดงความคิดเห็น