ร้านอาหารคุกกิ้งโฮม รับสมัครกุ๊ก

ร้านอาหารคุกกิ้งโฮม

รับสมัครงาน

1.กุ๊ก 15,000.-/เดือน

2.ผู้ช่วยกุ๊ก 12,000.-/เดือน

083-570 3262

ร่วมแสดงความคิดเห็น