วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ทวงถามรองนายกรัฐมนตรี กรณีไนท์ซาฟารีเลิกซื้ออาหารสัตว์ เดือดร้อนนานหลายปี

วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล 500 ครอบครัว ทวงถามรองนายกรัฐมนตรี กรณีไนท์ซาฟารีเลิกซื้ออาหารสัตว์เดือดร้อนนานหลายปี

เมื่อเช้าวันนี้เวลา 09.30 น.วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการแบบมีชีวิต “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” นำเสนอผลงานภูมิปัญญาประดิษฐ์ ตามศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ในช่วงที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึง นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ได้ยื่นหนังสือทวงถามกรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล มี ต.แม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง และ ต.หนองควาย ต.บ้านปง อ.หางดง พร้อมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ยื่นหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปัญหาสมาชิกวิสาหกิจและเครือข่าย จำนวน 500 ครอบครัว ที่ต้องเดือดร้อนจากการยกเลิกการซื้ออาหารสัตว์จากไนท์ซาฟารี ที่ยื่นหนังสือไปแล้วนั้น

ก่อนนั้นเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2559 นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล พร้อมนาย เศวต เวียนทอง ทนายความ และตัวแทนสมาชิก ยื่นฟ้องคณะกรรมการบริหารพิงคนคร ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ผอ.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อให้ความคุ้มครอง กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ถูกทางผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยกเลิกการซื้ออาหารเม็ด และเนื้อสด ในการใช้เลี้ยงสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยอ้างเหตุผลหลายประการ

ทั้งที่ผ่านมามีการทำพันธสัญญา หรือเอ็มโอยูร่วมกัน ถือว่าเป็นการผิดสัญญา ไม่เกี่ยวกับที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อย่างที่ผู้บริหารกล่าวอ้าง ทำให้ชาวบ้านกว่า 500 ครอบครัวที่เป็นสมาชิกได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้ทางศาลปกครองเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด โดยทางเจ้าหน้าที่แผนกงานคดีปกครอง ศาลปกครอง ได้รับเอกสารฟ้อง หมายเลขดำที่ 309/2559 กำลังรอการพิจารณาของศาลอยู่ และพร้อมกันนั้นได้ยื่นหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมานตรี ในเรื่องเดียว กัน และวันนี้จึงยื่นหนังสือทวงถามนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อีกครั้งหนึ่ง

นายดี จันทคลักษณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล เคยยื่นฟ้องผู้บริหารไนท์ซาฟารี เมื่อปี 2551 และมีการประนีประนอม จึงยอมถอนฟ้อง และทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มีการรับซื้ออาหารสัตว์ตามเดิม หากศาลปกครองมีคำสั่งอย่างไร ก็จะถือเอาเป็นบรรทัดฐานต่อไป ที่ผ่านมาในช่วง 10 ปี ที่มีการส่งอาหารสัตว์ขายให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีมูลค่าประมาณ 97 ล้านบาท ซึ่งก็สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน สามารถเลี้ยงตัวเองได้มาก ถึง 500 ครอบครัว หากไนท์ซาฟารีเลิกซื้อหารสัตว์ สมาชิกและเครือข่ายจะได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น