ลงนาม ร่วมมือป้องกันโรคติดต่อที่เกิดโดยยุงลาย

ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมลงนามความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่เกิดโดยยุงลายซึ่งมีพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าฯเชียงใหม่, อดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย, วรวุฒิ โฆวัชรกุล
ผอ.รพ.สันทรายและ อปท.ในเขตอำเภอสันทราย ร่วมลงนาม ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ร.9
ม.แม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น