ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวัดปริมาณน้ำและตะกอนแม่น้ำโขงร่วมไทย –ลาว”

มงคล หลักเมือง ผอ. สำนักวิจัยพัฒนา และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวัดปริมาณน้ำและตะกอนแม่น้ำโขงร่วมไทย –ลาว” ณ ห้องประชุมฟลอร่า วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น