บริษัท Balt Assistantce Ltd. ทำสัญญาดูแลผู้ป่วยต่างชาติ กับ รพ.ลานน

ตัวแทนผู้บริหาร คุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และ คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมทั้งล่ามภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr.Svyatoslav Miroshnik Head of the Legal Department, Member of Management Board จากบริษัท Balt Assistantce Ltd. ประเทศรัสเซีย ในโอกาสที่เข้ามาเยี่ยมชมดูศักยภาพการให้บริการของ รพ.ลานนา พร้อมเปิดสัญญาเป็นพันธมิตรระหว่างกัน เพื่อรับส่งต่อข้อมูลในการดูแลรักษาพยาบาล ชาวต่างชาติที่มาพักอาศัย และมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ณ ห้องประชุม 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น