ยื่นหนังสือวิษณุ เคลียร์ปัญหา ส่งอาหารสัตว์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับไนท์ซาฟารีฯ

ติดตามเรื่อง…………นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เลขาฯรับหนังสือจากนายดี จันทลัษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบลเกี่ยวกับกรณีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีงดซื้ออาหารสัตว์ สร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิก 4 ตำบลที่ต้องขาดรายได้ตามข่าว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบลเชียงใหม่ 500 ครอบครัว ยื่นหนังสือทวงถาม รองนายกรัฐมนตรี กรณีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเลิกซื้ออาหารสัตว์เดือดร้อนนานหลายปี ด้านรองนายกฯ ขอสอบถามผู้ว่าฯ เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวก่อน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเปิดนิทรรศการแบบมีชีวิต “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” นำเสนอผลงานภูมิปัญญาประดิษฐ์ ตามศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในช่วงที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึง นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ได้ยื่นหนังสือถวงถามกรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล มี ต.แม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง และ ต.หนองควาย ต.บ้านปง อ.หางดง พร้อมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ยื่นหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปัญหาสมาชิกวิสาหกิจและเครือข่ายจำนวน 500 ครอบครัวที่ต้องเดือดร้อนจากการยกเลิกการซื้ออาหารสัตว์จากไนท์ซาฟารี ที่ยื่นหนังสือไปแล้วนั้น

ก่อนนั้นเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2559 นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล พร้อมนาย เศวต เวียนทอง ทนายความ และตัวแทนสมาชิก ยื่นฟ้องคณะกรรมการบริหารพิงคนคร ผู้ถูกฟ้องที่ 1 และผู้อำนวยการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อให้ความคุ้มครอง กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ถูกทางผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียกเลิกการซื้ออาหารเม็ด และเนื้อสด ในการใช้เลี้ยงสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยอ้างเหตุผลหลายประการ ทั้งที่ผ่านมามีการทำพันธสัญญา หรือเอ็มโอยูร่วมกัน ถือว่าเป็นการผิดสัญญา ไม่เกี่ยวกับที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อย่างที่ผู้บริหารกล่าวอ้าง ทำให้ชาวบ้านกว่า 500 ครอบครัวที่เป็นสมาชิกได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้ทางศาลปกครองเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดโดยทางเจ้าหน้าที่แผนกงานคดีปกครอง ศาลปกครอง ได้รับเอกสารฟ้อง หมายเลขดำที่ 309/2559 กำลังรอการพิจารณาของศาลอยู่ และพร้อมกันนั้นได้ยื่นหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมานตรีในเรื่องเดียวกัน และวันนี้จึงยื่นหนังสือถวงถามนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

นายดี จันทคลักษณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบลเคยยื่นฟ้องผู้บริหารไนท์ซาฟารี เมื่อปี 2551 และมีการประนีประนอม จึงยอมถอนฟ้อง และทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มีการรับซื้ออาหารสัตว์ตามเดิม หากศาลปกครองมีคำสั่งอย่างไรก็จะถือเอาเป็นบรรทัดฐานต่อไป ที่ผ่านมาในช่วง 10 ปี ที่มีการส่งอาหารสัตว์ขายให้กับเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี มีมูลค่าประมาณ 97 ล้านบาท ซึ่งก็สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากถึง 500 ครอบครัว หากไนท์ซาฟารีเลิกซื้อหารสัตว์สมาชิกและเครือข่ายจะได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอน รายงานข่าวแจ้งว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯได้บอกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่าขอปรึกษากับผวจ.เชียงใหม่ก่อน แล้วจะหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น